มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน

จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนและให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน ช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนอนาถา ส่งเสริมการสาธารณะสุข จัดหาตำราการศึกษาทางศาสนาอิสลามทั้งภายใน และต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ติดต่อแลกเปลี่ยนครูอาจารย์ในด้านวิชาการต่างๆ รวมทั้งงานวิชาการบรรยายศาสนา

 

ขอเชิญ ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการต่างๆ กับ มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน   อ่านต่อ »

 

ปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม
วันที่  29  เมย. 62 ปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาของมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน และโรงเรียนศานติวิทยา      เปิดการปฐมนิเทศ โดยคุณมนัส   เพ็ชรทองคำ  เลขานุการมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน 
โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน ตรวจสุขภาพฟันให้นักเรียน
วันที่ 17 เมย. 62   โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน  ตรวจสุขภาพฟันให้นักเรียน โดย  นักศึกษาคณะพยาบาลศาตร์ มหาลัยสวนดุสิต
อบรม บริษัทบารากัตทราเวลจำกัด จัดอุมเราะห์
วันที่ 6 – 18 เมย. 62  บริษัทบารากัตทราเวลจำกัด จัดอุมเราะห์ ก่อนการเดินทางอีหม่ามอาลี   เพ็ชรทองคำให้คำแนะนำ ในการทำอุมเราะห์เพื่อให้ได้อุมเราะห์ที่สมบูรณ์  เดินทางโดยสายการบินโอมานพักที่โรงแรมซอฟวะห์ 
มัสยิดดารุลอิหฺซาน เปิดสอนศาสนาภาคฤดูร้อน
วันที่ 28 มีค.- 20 เมย. 62   มัสยิดดารุลอิหฺซาน เปิดสอนศาสนาภาคฤดูร้อน  รับเด็กตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป  มีเด็ก กว่า 100 คนเข้ามาหาความรู้เรื่องศาสนา และทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามฐาน ทำดีได้ง่ายจัง       ฐานปรดิษฐ์ประดอย    ฐานอาหาร  ฯลฯ
อบรมครูภาคฤดูร้อน
วันที่ 25-26 มีค.62   อบรมครูภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ     “ อินซาอัลลอฮ์ “
มัสยิดดารุลอิหฺซานขอพบปะผู้ขอซะกาตของมัสยิดฯ
วันที่  30  มีค. 62 มัสยิดดารุลอิหฺซานขอพบปะผู้ขอซะกาตของมัสยิดฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการรับซะกาต ของมัสยิดฯ และตรวจสอบทะเบียนผู้รับซะกาตให้ถูกต้อง
งานปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 เพื่อนพ้องน้องพี่ ศว.-อดร
วันที่ 23 มีค. 62    งานปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน ร่วมกับโรงเรียนศานติวิทยา  ชื่อ  “ เพื่อนพ้องน้องพี่ ศว.-อดร. “   จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนศานติวิทยา  โดยอีหม่ามอาลี  เพ็ชรทองคำ
บรรยายประจำเดือน ยคุรครูรีมา กรีมี เรื่อง แข่งขัน กันเข้าสู่เส้นชัย
วันที่ 17 มีค. 62 มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซานจัอบรรยายประจำเดือน ยคุรครูรีมา กรีมี เรื่อง “ แข่งขัน กันเข้าสู่เส้นชัย “ หมายถึงการทำความดีในทุกเรื่องที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงใช้ เพื่อไปสู่สวรรค์ของพระองค์
ปิดการอบรม 7 วันอัลกุรอ่าน
วันที่ 16 มีค. 62   ปิดการอบรม 7 วันอัลกุรอ่าน  โดยอีหม่ามอาลี   เพ็ชรทองคำ  ประธานมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน  “อินซาอัลลอฮ์ “  ทุกคนอ่านได้  เพียงแต่ต้องไปต่อยอดฝึกอ่านบ่อบ ๆ  
เปิดอบรมการอ่านอุรอ่าน สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนใหม่ และผู้ที่ต้องการมาทบทวน
วันที่ 10 มีค. 62   สมาคมราชการุญร่วมกับโรงเรียนศานติวิทยา มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน  เปิดอบรมการอ่านอุรอ่าน สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนใหม่ และผู้ที่ต้องการมาทบทวน
กิจกรรมและวิธีการป้องกันละอองฝุ่น pm. 2.5
วันที่ 20 กพ. 62    โรงเรียนมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน เชิญเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข  เอิบจิตรฯ  มาร่วม  กิจกรรมและวิธีการป้องกันละอองฝุ่น pm. 2.5 
มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน บรรยายประจำเดือน กพ.62
วันที่ 17 กพ. 62   มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน บรรยายประจำเดือน  กพ.62  โดยคุณครูมาดา  โยธาสมุทร เรื่อง  “ เพื่อน........วัดศรัทธาคุณ “
กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง เด็กเล็กกับโรงเรียนบูรณาการอิสลามศึกษา
วันที่ 5 กพ. 62   โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน จัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ เด็กเล็กกับ    โรงเรียนบูรณาการอิสลามศึกษา โดยอีหม่ามอาลี     เพ็ชรทองคำ   ในงาน open house’  2519
โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน สอนอนุบาลสามให้รู้จักการ ชั่ง ตวง วัด
วันที่ 23 มค. 62 โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน สอนอนุบาลสามให้รู้จักการ ชั่ง ตวง วัด สอนโดยคุณแม่ฟาติน เพชรทองคำ จากการทำขนมเค้กกล้วยหอม อร่อยจากเตาร้อนๆ หอมน่าทาน เด็กๆ ช่วยคุณแม่ลงมือทำขนมเค้กด้วย สนุกกันใหญ่เลยเชียว
โรงเรียนศานติวิทยา สอนมารยาทให้กับนักเรียน
วันที่ 23 มค. 62 โรงเรียนศานติวิทยา สอนมารยาทให้กับนักเรียน ในการพบผู้ใหญ่ต่างศาสนิก การเดินผ่านผู้ใหญ่ การรับของจากผู้ใหญ่ เด็กสนใจและปฎิบัติได้สวยงาม”
มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน จัดบรรยายประจำเดือน มค. 62 เรื่อง ทำตัวดี มีริสกีใช้ตลอดชีวิต
วันที่ 20 มค. 62 มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน จัดบรรยายประจำเดือน มค. 62เรื่อง “ ทำตัวดี มีริสกีใช้ตลอดชีวิต” โดยคุณครูอนีส เพ็ชรทองคำ คุณครูให้ข้อคิด 10 ข้อ ในการปฎิบัติตัวในดุลยา เพื่อให้มีริสกีและไม่เป็นหนี้ คุณครูอธิบายเข้าใจง่าย ข้อปฎิบติที่แนะนำก็ทำง่าย เพราะทุกคนทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ทุกคนฟังกันอย่างตั้งใจ มีการถามตอบในการบรรยายตลอดเวลา
อนุบาลมัสยิดดารุลอิหฺซานจัดการแข่งขันกีฬาสี Darul Kids game กีฬาสี อดร.
วันที่ 19 มค. 62 โรงเรียนอนุบาลมัสยิดดารุลอิหฺซานจัดการแข่งขันกีฬาสี โดยใช้ชื่อว่า “ Darul Kids game กีฬาสี อดร. “ มีอีหม่ามอาลี เพ็ชรทองคำ เป็นประธานเปิดงาน เด็กๆ และผู้ปกครองสนุกสนาน และยังอิ่มอร่อยกับอาหาร หลากหลายที่นำมาบริการตลอดงาน
บกัต ทราเวล เชิญผู้เดินทางเข้าร่วมฟังวิธีการทำอุมเราะห์ ที่สมบูรณ์
วันที่ 16 ธันวาคม 2561 บริษัท บกัต ทราเวล จำกัด จัดอุมเราะห์ วันที่ 25 ธค.61 ภึงวันที่ 7 มค.62 เชิญผู้เดินทางเข้าร่วมฟังวิธีการทำอุมเราะห์ที่สมบูรณ์ ตามแบบอย่างท่านนบี (ซ.ล.) โดยคุณฮานีฟ เพชรทองคำ และ คุณวศีม มุขตารี อุมเราะห์ชุดนี้มีผู้ร่วมเดินทาง 50 ท่าน
มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน จัดบรรยายเรื่อง ทำอะไรกับเวลาที่เหลืออยู่
วันที่ 16 ธันวาคม 2561 มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน จัดบรรยายประจำเดือน เรื่อง “ทำอะไรกับเวลาที่เหลืออยู่ “ โดยคุณครูนูรุดดีน มันตีเมาะ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 100 กว่าคน เมื่อเสร็จการบรรยายก็มีอาหารเลี้ยง และมีค่ารถกลับบ้านด้วย “อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์”
อนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน จัดกิจกรรมเรียนรู้การอาบน้ำละหมาดและการละหมาด
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน จัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง การอาบน้ำละหมาด และการละหมาด โดยคุณครูฮุสนา และคุณครูนูรุดดีน ปฏิบัติจริงเพื่อสร้ความจำและแม่นยำในการปฏิบัติ “อิสซาอัลลอฮ์” และถูกต้องตามแบบอย่างท่านนบี (ซ.ล.)
<< ก่อนหน้า - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - ถัดไป >>
อบรมภาคฤดูร้อน
แจกทุนให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
โครงการคลีนิกวันเสาร์
« ตุลาคม 2019 »
อา พฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
* สีแดง คือ วันที่มีกิจกรรม
 
  
Copyrights © 2009 www.darulihsanthailand.com All Rights Reserved.