ขอเชิญ ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการต่างๆ กับ มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน 

 

1.

บริจาคด้วยเงินสด ณ. มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพ

2.

บริจาคด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน โดยระบุโครงการที่ท่านมีความต้องการจะบริจาค

3.

ฝาก / โอนเงินเข้า บัญชี มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลัด เลขที่บัญชี 073-1-00008-5       

อ่านต่อ »
ปฐมนิเทศ โรงเรียนศานติวิทยา
วันที่ : 10 ธค. 62
วันที่  5 พฤษภาคม  2562  โรงเรียน ศานติวิทยาปฐมนิเทศ  เพื่อให้ผู้ปกครอง ทราบถึงระบบการเรียน     การสอนของโรงเรียนแบบบูรณาการ ควบคู่ไปกับกิจกรรม
มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน เปิดบรรยาย เรื่อง รอมฏอนเปลี่ยนชีวิต
วันที่ : 10 ธค. 62
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน เปิดบรรยาย เรื่อง “ รอมฏอนเปลี่ยนชีวิต “ โดย อาจารย์นวาส เพ็ชรทองคำ มี ผู้ที่สนใจ ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือ เข้าฟังเป็นจำนวนมาก
ปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม
วันที่ : 31 พค. 62
วันที่  29  เมย. 62 ปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาของมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน และโรงเรียนศานติวิทยา      เปิดการปฐมนิเทศ โดยคุณมนัส   เพ็ชรทองคำ  เลขานุการมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน 
โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน ตรวจสุขภาพฟันให้นักเรียน
วันที่ : 31 พค. 62
วันที่ 17 เมย. 62   โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน  ตรวจสุขภาพฟันให้นักเรียน โดย  นักศึกษาคณะพยาบาลศาตร์ มหาลัยสวนดุสิต
อบรม บริษัทบารากัตทราเวลจำกัด จัดอุมเราะห์
วันที่ : 31 พค. 62
วันที่ 6 – 18 เมย. 62  บริษัทบารากัตทราเวลจำกัด จัดอุมเราะห์ ก่อนการเดินทางอีหม่ามอาลี   เพ็ชรทองคำให้คำแนะนำ ในการทำอุมเราะห์เพื่อให้ได้อุมเราะห์ที่สมบูรณ์  เดินทางโดยสายการบินโอมานพักที่โรงแรมซอฟวะห์ 
มัสยิดดารุลอิหฺซาน เปิดสอนศาสนาภาคฤดูร้อน
วันที่ : 31 พค. 62
วันที่ 28 มีค.- 20 เมย. 62   มัสยิดดารุลอิหฺซาน เปิดสอนศาสนาภาคฤดูร้อน  รับเด็กตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป  มีเด็ก กว่า 100 คนเข้ามาหาความรู้เรื่องศาสนา และทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามฐาน ทำดีได้ง่ายจัง       ฐานปรดิษฐ์ประดอย    ฐานอาหาร  ฯลฯ
อบรมครูภาคฤดูร้อน
วันที่ : 31 พค. 62
วันที่ 25-26 มีค.62   อบรมครูภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ     “ อินซาอัลลอฮ์ “
มัสยิดดารุลอิหฺซานขอพบปะผู้ขอซะกาตของมัสยิดฯ
วันที่ : 31 พค. 62
วันที่  30  มีค. 62 มัสยิดดารุลอิหฺซานขอพบปะผู้ขอซะกาตของมัสยิดฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการรับซะกาต ของมัสยิดฯ และตรวจสอบทะเบียนผู้รับซะกาตให้ถูกต้อง
งานปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 เพื่อนพ้องน้องพี่ ศว.-อดร
วันที่ : 31 พค. 62
วันที่ 23 มีค. 62    งานปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน ร่วมกับโรงเรียนศานติวิทยา  ชื่อ  “ เพื่อนพ้องน้องพี่ ศว.-อดร. “   จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนศานติวิทยา  โดยอีหม่ามอาลี  เพ็ชรทองคำ
บรรยายประจำเดือน ยคุรครูรีมา กรีมี เรื่อง แข่งขัน กันเข้าสู่เส้นชัย
วันที่ : 31 พค. 62
วันที่ 17 มีค. 62 มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซานจัอบรรยายประจำเดือน ยคุรครูรีมา กรีมี เรื่อง “ แข่งขัน กันเข้าสู่เส้นชัย “ หมายถึงการทำความดีในทุกเรื่องที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงใช้ เพื่อไปสู่สวรรค์ของพระองค์
ปิดการอบรม 7 วันอัลกุรอ่าน
วันที่ : 31 พค. 62
วันที่ 16 มีค. 62   ปิดการอบรม 7 วันอัลกุรอ่าน  โดยอีหม่ามอาลี   เพ็ชรทองคำ  ประธานมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน  “อินซาอัลลอฮ์ “  ทุกคนอ่านได้  เพียงแต่ต้องไปต่อยอดฝึกอ่านบ่อบ ๆ  
เปิดอบรมการอ่านอุรอ่าน สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนใหม่ และผู้ที่ต้องการมาทบทวน
วันที่ : 31 พค. 62
วันที่ 10 มีค. 62   สมาคมราชการุญร่วมกับโรงเรียนศานติวิทยา มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน  เปิดอบรมการอ่านอุรอ่าน สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนใหม่ และผู้ที่ต้องการมาทบทวน
กิจกรรมและวิธีการป้องกันละอองฝุ่น pm. 2.5
วันที่ : 31 พค. 62
วันที่ 20 กพ. 62    โรงเรียนมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน เชิญเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข  เอิบจิตรฯ  มาร่วม  กิจกรรมและวิธีการป้องกันละอองฝุ่น pm. 2.5 
มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน บรรยายประจำเดือน กพ.62
วันที่ : 31 พค. 62
วันที่ 17 กพ. 62   มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน บรรยายประจำเดือน  กพ.62  โดยคุณครูมาดา  โยธาสมุทร เรื่อง  “ เพื่อน........วัดศรัทธาคุณ “
กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง เด็กเล็กกับโรงเรียนบูรณาการอิสลามศึกษา
วันที่ : 31 พค. 62
วันที่ 5 กพ. 62   โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน จัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ เด็กเล็กกับ    โรงเรียนบูรณาการอิสลามศึกษา โดยอีหม่ามอาลี     เพ็ชรทองคำ   ในงาน open house’  2519
โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน สอนอนุบาลสามให้รู้จักการ ชั่ง ตวง วัด
วันที่ : 18 กพ. 62
วันที่ 23 มค. 62 โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน สอนอนุบาลสามให้รู้จักการ ชั่ง ตวง วัด สอนโดยคุณแม่ฟาติน เพชรทองคำ จากการทำขนมเค้กกล้วยหอม อร่อยจากเตาร้อนๆ หอมน่าทาน เด็กๆ ช่วยคุณแม่ลงมือทำขนมเค้กด้วย สนุกกันใหญ่เลยเชียว
โรงเรียนศานติวิทยา สอนมารยาทให้กับนักเรียน
วันที่ : 18 กพ. 62
วันที่ 23 มค. 62 โรงเรียนศานติวิทยา สอนมารยาทให้กับนักเรียน ในการพบผู้ใหญ่ต่างศาสนิก การเดินผ่านผู้ใหญ่ การรับของจากผู้ใหญ่ เด็กสนใจและปฎิบัติได้สวยงาม”
มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน จัดบรรยายประจำเดือน มค. 62 เรื่อง ทำตัวดี มีริสกีใช้ตลอดชีวิต
วันที่ : 18 กพ. 62
วันที่ 20 มค. 62 มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน จัดบรรยายประจำเดือน มค. 62เรื่อง “ ทำตัวดี มีริสกีใช้ตลอดชีวิต” โดยคุณครูอนีส เพ็ชรทองคำ คุณครูให้ข้อคิด 10 ข้อ ในการปฎิบัติตัวในดุลยา เพื่อให้มีริสกีและไม่เป็นหนี้ คุณครูอธิบายเข้าใจง่าย ข้อปฎิบติที่แนะนำก็ทำง่าย เพราะทุกคนทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ทุกคนฟังกันอย่างตั้งใจ มีการถามตอบในการบรรยายตลอดเวลา
อนุบาลมัสยิดดารุลอิหฺซานจัดการแข่งขันกีฬาสี Darul Kids game กีฬาสี อดร.
วันที่ : 18 กพ. 62
วันที่ 19 มค. 62 โรงเรียนอนุบาลมัสยิดดารุลอิหฺซานจัดการแข่งขันกีฬาสี โดยใช้ชื่อว่า “ Darul Kids game กีฬาสี อดร. “ มีอีหม่ามอาลี เพ็ชรทองคำ เป็นประธานเปิดงาน เด็กๆ และผู้ปกครองสนุกสนาน และยังอิ่มอร่อยกับอาหาร หลากหลายที่นำมาบริการตลอดงาน
บกัต ทราเวล เชิญผู้เดินทางเข้าร่วมฟังวิธีการทำอุมเราะห์ ที่สมบูรณ์
วันที่ : 18 กพ. 62
วันที่ 16 ธันวาคม 2561 บริษัท บกัต ทราเวล จำกัด จัดอุมเราะห์ วันที่ 25 ธค.61 ภึงวันที่ 7 มค.62 เชิญผู้เดินทางเข้าร่วมฟังวิธีการทำอุมเราะห์ที่สมบูรณ์ ตามแบบอย่างท่านนบี (ซ.ล.) โดยคุณฮานีฟ เพชรทองคำ และ คุณวศีม มุขตารี อุมเราะห์ชุดนี้มีผู้ร่วมเดินทาง 50 ท่าน
<< ก่อนหน้า - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - ถัดไป >>
อบรมภาคฤดูร้อน
แจกทุนให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
โครงการคลีนิกวันเสาร์
« ธันวาคม 2019 »
อา พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
* สีแดง คือ วันที่มีกิจกรรม
 
  
Copyrights © 2009 www.darulihsanthailand.com All Rights Reserved.