มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน

จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนและให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน ช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนอนาถา ส่งเสริมการสาธารณะสุข จัดหาตำราการศึกษาทางศาสนาอิสลามทั้งภายใน และต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ติดต่อแลกเปลี่ยนครูอาจารย์ในด้านวิชาการต่างๆ รวมทั้งงานวิชาการบรรยายศาสนา

 

ขอเชิญ ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการต่างๆ กับ มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน   อ่านต่อ »

 

 

โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน

ประวัติของโรงเรียน

ปี 2539 มูลนิธิฯ ได้เริ่มโครงการ โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน ตามความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีมติเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้นเป็นลำดับแรก

ปี 2540 ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถม ในนามมูลนิธิฯ และได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-3 ตั้งแต่ภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2540 (ในเดือนพฤษภาคม 2540) เป็นต้นมา มีนักเรียนเมื่อเริ่มก่อตั้ง  จำนวน 47 คน ครูและผู้บริหาร จำนวน 5 คน บุคลากรสนับสนุน จำนวน 2 คน

ปี 2542 ขยายแผนกเตรียมอนุบาล โดยรับดูแลเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

ปี 2548 ได้รับการประเมินผลคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี


ที่ตั้ง

เลขที่ 81(ในบริเวณมัสยิดดารุลอิหฺซาน)  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร/โทรสาร.028790417 อีเมล์ darulkid@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญาโรงเรียน        บ้านความดี เตรียมคนดีให้สังคม

ชื่อย่อโรงเรียน           อ.ดร.


ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน จำนวนรวม 95 คน

ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุน

บริหารงานโดยมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน โดยมี  น.ส.รวีวรรณ เซ็นสม เป็นผู้จัดการ

ปีการศึกษา 2561  มีคุณครูและผู้บริหารจำนวน          13         คน
                           บุคลากรพิเศษ /คนงาน                  6         คน
                           เด็กเตรียมอนุบาล                        11          คน
                           เด็กอนุบาล 1 – 3                       84          คน


ผลการดำเนินงานของโรงเรียน

โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยบูรณาการอิสลามศึกษากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ แนวการเรียนการสอนจะเป็นการเตรียมความพร้อมตามวัยทางด้านศาสนา และพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้แก่นักเรียน รวมถึงการฝึกปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ตามวัย โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จริงผ่านการเล่น และผ่านแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในชุมชน ทั้งทรัพยากรบุคคล สิ่งแวดล้อม และสื่อการเรียนการสอนธรรมชาติ
 
วิชาสามัญที่กำหนดไว้ในหลักสูตร คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา ศิลปะ และเชาวน์ ส่วนวิชาอิสลามศึกษาประกอบด้วย วิชาหลักศรัทธา หลักปฏิบัติ ศาสนประวัติ ศาสนกิจ และจริยธรรม รวมถึงอัลกุรอาน และภาษาอาหรับเบื้องต้น

นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในด้านสามัญและศาสนาอีกหลายกิจกรรม อาทิ :

กิจกรรมเด็กดีรักการอ่าน

           

การแสดงบนเวที
กิจกรรมความรู้สู่เด็กดี
กิจกรรมทำอาหาร
กิจกรรมเยี่ยมเยียน
กิจกรรมปลูกต้นไม้
กิจกรรมเด็กดีเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเด็กดีรักสะอาด
กิจกรรมเด็กดีรักละหมาด
กิจกรรมเด็กดีรับสลาม
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
และการนำนักเรียนไปละหมาดญุมอะฮฺร่วมกับสัปบุรุษที่มัสยิดดารุล- อิหฺซาน

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระหว่างผู้ปกครอง และนักเรียนด้วยการจัดทำจุลสาร “บ้านความดี” เผยแพร่เป็นรายเดือนแก่ผู้ปกครองนักเรียนและสัปบุรุษ รวมถึงผู้สนใจ ยอดเผยแพร่เดือนพฤศจิกายน  2558     พิมพ์จำนวน  120  ฉบับ เป็นปีที่ 19 ฉบับที่  191   และคาดว่าฉบับต่อไปจะออกฉบับต่อไปในวันที่  22  ธันวาคม  2558


...................................................................................................................................................................

ที่อยู่ :   เลขที่ 81 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ :   02 424 4195
เฟสบุค     อนุบาล มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหซาน

 คลิกเพื่อดูแผนที่ดารุลอิหฺซาน

อบรมภาคฤดูร้อน
แจกทุนให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
โครงการคลีนิกวันเสาร์
« ธันวาคม 2019 »
อา พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
* สีแดง คือ วันที่มีกิจกรรม
 
  
Copyrights © 2009 www.darulihsanthailand.com All Rights Reserved.